NR14 Oslo med Nuendo og Yamaha Nuage kontrollere

 

I Nr 14 jobber med etterarbeid på lyd, produksjon av lyd og etterarbeid på bilde på alt fra spillefilm, tvreklame, dokumentarer, kortfilm, radioreklame, podcast, tvproduksjoner, webfilmer, animasjonsfilm med mer.

NR14 Oslo (tidligere Universal Sound) har anskaffet to Yamaha Nuage kontrollere i de største lyd etterarbeid studioene sine.

 

www.nr14.as