Leiefinansiering av utstyr

0

Med leiefinansiering kan du raskere skaffe deg en mer komplett løsning som du i leieperioden kan benytte til skape inntekter.

 

I samarbeid med Nordea Finance Equipment kan vi tilby gunstig leiefinansiering som kan sammenliknes med leasing. Finansiering på denne måten kan være mer fordelaktig enn alternativer som bruk av egenkapital, kassekreditt eller lån.

 

 

Eksempler på kostnad pr. måned eks. moms:

 

   Finansieringsbehov

     Pr. måned 3 år

     Pr. måned 5 år

              30.000,-

                 943,-

             614-

              50.000,-

              1.571,-

             1.023,-

             100.000,-

              3.142,-

          2.045,-

             300.000,-

              9.426,-

          6.135,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*oppdatert pr. 27.9.23, og med forbehold om kredittgodkjenning.

 

 

Regnskapsmessige fordeler

 • Man trenger normalt ikke å knytte opp andre sikkerheter enn selve objektet, dette gir økonomisk handlefrihet. Ved å unngå pantsettelse av aktiva , reduserer det ikke andre lånemuligheter

 • Bedre likviditet: Leiekostnaden utgiftsføres normalt i sin helhet som kostnad før skatt og må ikke balanseføres

 • Kostnaden fordeles over flere år, noe som kan åpne for mer helhetlige investeringer sammenliknet med stegvis.

 • Kostnad kan føres på driftsbudsjettet fremfor investeringsbudsjettet, ofte en fordel ved offentlige kunder

 • Utsatt mva finansierer nesten hele rentekostnaden, man unngår forskuttering av moms

 • I mange tilfeller kan det være gunstig å kjøpe ut utstyret ved endt leieperiode, men utkjøpspris kan ikke avtales i forkant pga. regnskapslovgivningen. Dette blir en "vurderingssak" når tidspunkt for eventuelt utkjøp kommer.

 • Man kan få god inkludert forsikringsordning som dekker for uforutsette ytre skader som f. eks. skyldes vann, brann, tyveri, lynnedslag med kun kr. 2.000 i egenandel.

 • Leiefinansiering kan også tilbys uten etableringsgebyr.

 • Enkel elektronisk signering med Bank ID

 

Ulemper man kan unngå med leiefinansiering:

 • Det er lite hensiktsmessig å bruke egenkapital (EK) på noe som taper seg i verdi. Brukes EK på slike investeringer blir det også vanskeligere for bedriften å klare kravet til EK avkastninger

 • Kassekreditten er ofte dyrere å bruke og man går glipp av de regnskapsmessige fordelene som leiefinansiering kan gi.

 • Ved banklån overgår ofte låneperioden objektets levetid da det kan legges inn i et allerede eksisterende lån

 • Leiefinansiering frigjør kapital til å bruke på inntektsgivende arb: oppkjøpsmuligheter, uforutsette

 • Å gå glipp av muligheter i markedet, gode tilbud på vareparti eller lignende –det som gir avkastning/besparelser.